Keimpe's aanpak, een actief onderzoeksprogramma


Kennismaking
Een inventarisatie van wat u verwacht en wat ik voor u kan doen. De kennismaking is kosteloos.


Diagnose
Kennismaking met uw medewerkers en hun werk, waaruit een voorstel en introductie van een plan van aanpak vloeit.


De aanpak
U en uw medewerkers zien het zitten en willen de uitdaging aangaan; of niet?


Specificatie
Zo ja, wensen verbeteren het plan voor uitvoering.


Kern
Op een rijtje zetten van de gezondheidontwikkelingen binnen het werk en de rol van de werknemers daarin.
Direct naar de werkplek. Hoe doet iemand het, hoe kan het anders en is het makkelijker?


Samengevat
Waar liggen de aanpassingen en op welke wijze? Kortom scherp krijgen waar de oplossing ligt voor ieder met elkaar. Hierbij wordt iedere medewerker geconfronteerd en vooral geïnspireerd met vele mogelijke oplossingen.


Resultaten
Resultaten en hoe ze vast te houden